BIBB1991/O nas

O nas

inż. Bogumiła Bytnar
(serce)

Absolwentka Wydziału Budownictwa i Inżynierii Lądowej na Wyższej Szkole Inżynierskiej w Zielonej Górze – kierunek: konstrukcje budowlane (studia inżynierskie).

Uprawniona do projektowania w specjalności konstrukcyjno - budowlanej oraz architektonicznej.

Uprawniona do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej.

Członek Dolnośląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu.

Absolwentka Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej – kierunek: termomodernizacja, audyting i certyfikacja energetyczna budynków (studia podyplomowe).

Wpisana do rejestru Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową.

Absolwentka kursu zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa we Wrocławiu: ochrona budynków przed korozją biologiczną.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa we Wrocławiu.

Uczestniczka seminarium zorganizowanego przez Akademię Bernharda Remmersa: międzynarodowy kongres domów przysłupowych.

Absolwentka kursu zorganizowanego przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska: przegrody przeźroczyste w budownictwie energooszczędnym.

Zainteresowania: architektura, aranżacja wnętrz, wyprawy trekkingowe.


mgr inż. Tomasz Turkoniak
(rozum)

Absolwent Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji na Akademii Rolniczej we Wrocławiu – kierunek: budownictwo (studia magisterskie).

Absolwent Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska na Politechnice Łódzkiej – kierunek: termomodernizacja, audyting i certyfikacja energetyczna budynków (studia podyplomowe).

Wpisany do rejestru Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

Uprawniony do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku, lokalu mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno – użytkową.

Absolwent kursu zorganizowanego przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska: audyt energetyczny i certyfikacja.

Absolwent kursu zorganizowanego przez Polskie Stowarzyszenie Mykologów Budownictwa we Wrocławiu: ochrona budynków przed korozją biologiczną.

Członek Polskiego Stowarzyszenia Mykologów Budownictwa we Wrocławiu.

Absolwent kursu zorganizowanego przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska: termowizja w diagnostyce budowlanej.

Uczestnik seminarium zorganizowanego przez Akademię Bernharda Remmersa: międzynarodowy kongres domów przysłupowych.

Absolwent kursu zorganizowanego przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska: przegrody przeźroczyste w budownictwie energooszczędnym.

Absolwent kursu zorganizowanego przez Dolnośląską Agencję Energii i Środowiska: projektowanie budynków energooszczędnych.

Zainteresowania: fizyka budowli, termowizja w podczerwieni, energooszczędne rozwiązania w budownictwie, konstrukcje budowlane, wyprawy trekkingowe, psychologia biznesu.