BIBB1991/Piszą o nas

Piszą o nas

Rozwiązania materiałowe REMMERS stosowane przy przebudowie zabytkowych obiektow budowlanych ze ścianami z muru szachulcowego

Przy przebudowie obiektów budowlanych o charakterze zabytkowym, wymóg dotyczący uzyskania odpowiedniej izolacyjności cieplnej budynku często jest trudny do spełnienia. Zachowanie istniejącego wyglądu elewacji objętego ochroną konserwatorską jest priorytetem, a termiczne izolowanie budynków od wewnątrz tradycyjnymi materiałami budowlanymi jest sprzeczne z zasadami fizyki budowli i może powodować skraplanie się dyfundującej pary wodnej wewnątrz przegrody budowlanej...


Zatrzymaj ciepło - nowa akcja dla mieszkańców
źródło: cowregionie.pl

Ruszyła akcja „ZATRZYMAJ CIEPŁO” organizowana przez specjalistów z Biura Inżynierskiego Bogumiła Bytnar, która skierowana jest przede wszystkim do właścicieli i zarządców budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej oraz zamieszkania zbiorowego.
Celem akcji „ZATRZYMAJ CIEPŁO” jest edukacja użytkowników obiektów budowlanych w zakresie oszczędzania energii i izolacyjności cieplnej, a także propagowanie energooszczędnych rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych stosowanych przy wznoszeniu obiektów budowlanych...