BIBB1991/Współpraca

Współpraca

Arkadia Bis MTG Sp. z o.o.

ul. Przyjaciół Żołnierza 25
59 - 600 Lwówek Śląski
tel.: +48 75 782 44 11
tel.: +48 785 02 82 22 - Tomasz Gluza
tel.: +48 785 02 62 22 - Zbigniew Janeczko
e-mail: mtg@op.pl - Tomasz Gluza
e-mail: arkadia@fr.pl - Zbigniew Janeczko
strona www: arkadia-lwowek.pl
Zakres usług: sprzedaż hurtowa i detaliczna materiałów budowlanych.


Biuro Usług Mierniczych i Geodezyjnych
mgr inż. Tomasz Podziemski

ul. X - tej Dywizji 24/1
59 - 600 Lwówek Śląski
tel.: +48 663 77 14 00
e-mail: bumig@o2.pl
strona www: bumig.prv.pl 
Zakres usług: mapy do celów projektowych, pomiary realizacyjne, pomiary inwentaryzacyjne, pomiary sytuacyjno - wysokościowe.


Nieruchomości Trojan
Biuro Wyceny i Obrotu Nieruchomościami
Rzeczoznawca Majątkowy Mirosław Trojan

Aleja Wojska Polskiego 12/1
59 - 600 Lwówek Śląski
tel.: +48 607 44 73 18
e-mail: biuro@nieruchomoscitrojan.pl
strona www: nieruchomoscitrojan.pl
Zakres uslug: wycena lokali mieszkalnych, lokali użytkowych, budynków i budowli, gruntów lasów, zadrzewień i pojedynczych drzew, upraw sadowniczych, maszyn i urządzeń trwale związanych z gruntem.


Pracownia Konstrukcji
mgr inż. Robert Najdzionek

ul. Polna 19
59 - 600 Lwówek Śląski
tel.: +48 602 32 19 87
e-mail: robert@najdzionek.pl
strona www: najdzionek.pl
Zakres usług: projekty wykonawcze konstrukcji budowlanych, opinie, oceny i ekspertyzy techniczne.Zakład Robót Geologiczno - Wiertniczych

ul. Gdańska 31
59 - 700 Bolesławiec
tel.: +48 75 732 22 74
tel.: +48 601 57 05 80 - Jacek Kielar
e-mail: info@wiertnictwo.pl
strona www: wiertnictwo.pl
Zakres uslug: prace geologiczne i geotechniczne realizowane dla potrzeb budownictwa ogólnego i przemysłowego wraz z pełnym zakresem usług hydrogeologicznych w dziedzinie projektowania, dokumentowania, nadzorów i badań laboratoryjnych.