Błędnie wykonana lukarna dachowa.

24 marca 2014
Tomasz Turkoniak

Są przypadki dla których matka natura potrafi zidentyfikować istnienie mostków termicznych w zewnętrznej obudowie budynku.
Na poniższych zdjęciach przedstawiono lukarnę dachową, wokół której  mamy do czynienia  z mostkami termicznymi – geometrycznymi i konstrukcyjnymi.
Mostki termiczne geometryczne istnieją z uwagi na naroża wklęsłe jakie tworzą ściany lukarny dachowej z dachem budynku. Oznacza to, że ilość ciepła napływająca na złącze jest większa niż ilość ciepła odpływająca ze złącza. Jest to powodem podwyższenia się temperatury zewnętrznej powierzchni przegród na styku ścian lukarny dachowej z połacią dachową budynku.
Powodem podwyższenia się temperatury zewnętrznej powierzchni przegród na styku ścian lukarny dachowej z połacią dachową budynku są przede wszystkim  mostki termiczne konstrukcyjne, które istnieją z uwagi na nieciągłość izolacji termicznej ścian lukarny dachowej i dachu budynku, co bezpośrednio przekłada się na niekontrolowaną ucieczkę ciepła. O zasadzie ciągłości izolacji termicznej najwyraźniej zapomniał wykonawca robót budowlanych, który pogwałcił podstawowe zasady fizyki budowli.
O istnieniu mostków termicznych i podwyższonej temperaturze dachówek wokół lukarny dachowej świadczy brak rozwoju glonów na ich powierzchni. W miejscach tych również nie będzie pojawiał się szron ani nie będzie zalegała pokrywa śnieżna.
W tym przypadku „matka natura” wytknęła palcem błędy popełnione na etapie robót budowlanych.
Oprócz zachowania ciągłości izolacji termicznej zapomniano również o wykonaniu obróbek blacharskich lukarny dachowej i prawidłowej wentylacji pokrycia dachowego.
fot.1. Naturalna identyfikacja mostków termicznych wokół lukarny dachowej.fot.2. Mostki termiczne wokół lukarny dachowej.

Tomasz Turkoniak
Inżynier budowlany, współwłaściciel biura projektowego, pasjonat nowoczesnych rozwiązań materiałowych, zwolennik budownictwa energooszczędnego i ekologicznego, bloger, aktywny użytkownik for budowlanych, jego motto w życiu zawodowym to "im więcej wydajesz tym więcej oszczędzasz".

Dodaj komentarz