Kupujemy stolarkę okienną. Poradnik (cz.1).

5 lutego 2014
Tomasz Turkoniak

Każdy inwestor w trakcie budowy domu lub remontu mieszkania musi podjąć decyzję o zakupie okien. Wybór jest z pozoru bardzo łatwy, ponieważ w większości przypadków działania marketingowe skupiły uwagę inwestorów tylko na jednym z wielu parametrów technicznych określających właściwości okien. Mowa tutaj o współczynniku przenikania ciepła. Niestety przy opisywaniu tego parametru  mamy również do czynienia z działaniami marketingowymi. Ale o tym później.

Skupienie uwagi w dobie oszczędzania energii na jednym parametrze technicznym określającym właściwości okien odwróciły uwagę inwestorów od pozostałych parametrów, do których należą:
– odporność na obciążenie wiatrem,
– odporność na obciążenie śniegiem,
– reakcja na ogień,
– właściwości dotyczące oddziaływania ognia zewnętrznego,
– wodoszczelność,
– substancje niebezpieczne,
– odporność na uderzenie,
– nośność urządzeń zabezpieczających,
– właściwości akustyczne,
– przenikalność cieplna,
– właściwości związane z promieniowaniem,
– przepuszczalność powietrza,
– siły operacyjne,
– wytrzymałość mechaniczna,
– wentylacja,
– kuloodporność,
– odporność na wybuch,
– odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie,
– zachowanie się między różnymi klimatami,
– odporność na włamanie.

Dopiero przeanalizowanie wszystkich niezbędnych parametrów pozwoli podjąć inwestorowi właściwą decyzję o zakupie okien. Co z tego, że zakupimy energooszczędne okna skoro hałas dobiegający z zewnątrz nie pozwoli na komfortowe użytkowanie pomieszczeń.

Na przestrzeni kilku tygodni postaram się opisać wszystkie parametry techniczne określające właściwości okien. W pierwszej kolejności opiszemy wszystkim dobrze znany współczynnik przenikania ciepła.

Współczynnik przenikania ciepła.
Jednostką współczynnika przenikania ciepła jest W/m2K. Opisywana wielkość oznacza ilość ciepła jaka przenika w warunkach ustalonych przez 1m2 przegrody przy różnicy temperatur 1K. Oznacza to, że im niższy współczynnik przenikania ciepła, tym wyższe oszczędności związane z ogrzewaniem budynku.

O wartości współczynnika przenikania ciepła okien decyduje kilka wielkości: współczynnik przenikania ciepła ramy okiennej, powierzchnia ramy okiennej, współczynnik przenikania ciepła szyby, powierzchnia szyby, liniowy współczynnik przenikania ciepła związany z obecnością ramki dystansowej (połączenie pakietu szybowego z ramą okienną) oraz długość w rozwinięciu ramki dystansowej.

W większości przypadków współczynnik przenikania ciepła szyby przyjmuje niższą wartość niż współczynnik przenikania ciepła ramy okiennej. Oznacza to, że im większe wymiary okna, tym mniejszy jego współczynnik przenikania ciepła. Przyczyną takiego stanu jest fakt, że okna o większych wymiarach charakteryzują się większym udziałem szyby w ich całkowitej powierzchni.

Również niebagatelny wpływ na wartość współczynnika przenikania ciepła okna ma rodzaj zastosowanej ramki dystansowej. Niskiej wartości liniowego współczynnika przenikania ciepła można spodziewać się po ramkach dystansowych z polimerów konstrukcyjnych w przeciwieństwie do ramek dystansowych ze stali czy aluminium.

Należy mieć na uwadze także fakt, iż okno jednoskrzydłowe w porównaniu z oknem wieloskrzydłowym o tych samych wymiarach zewnętrznych będzie charakteryzowało się niższym współczynnikiem przenikania ciepła ponieważ w oknie wieloskrzydłowym mamy mniejszy udział szyby w jego całkowitej powierzchni oraz większą długość ramki dystansowej.

Działania marketingowe doprowadziły do sytuacji, że na ulotkach reklamowych podaje się współczynnik przenikania ciepła nie informując, że dotyczy to tylko szklenia. Często temu towarzyszą nieprawdziwe slogany reklamowe o bardzo energooszczędnych oknach. Efektem tego jest zakup okna o bardzo wysokiej izolacyjności termicznej szyb i niskiej izolacyjności ramy okiennej i ramki dystansowej. W takim przypadku wartość współczynnika przenikania ciepła okna jest dużo większa od opisanej na ulotce reklamowej.

Należy pamiętać, że nikt nie jest w stanie podać wartości współczynnika przenikania ciepła okna nie znając jego wymiarów i udziału poszczególnych elementów w jego całkowitej powierzchni.

Tomasz Turkoniak
Inżynier budowlany, współwłaściciel biura projektowego, pasjonat nowoczesnych rozwiązań materiałowych, zwolennik budownictwa energooszczędnego i ekologicznego, bloger, aktywny użytkownik for budowlanych, jego motto w życiu zawodowym to "im więcej wydajesz tym więcej oszczędzasz".

Dodaj komentarz