Horror mieszkańców Lwówka Śląskiego.

27 stycznia 2014
Tomasz Turkoniak

Mieszkańcy dwóch budynków położonych w centrum Lwówka Śląskiego w każdym sezonie grzewczym co miesiąc przeżywają horror, kiedy przychodzi rachunek za ogrzewanie.
Ów budynek jak i wiele jemu podobnych budynków z elementów prefabrykowanych zostało wykonanych w latach siedemdziesiątych. Były to lata, w których przy wznoszeniu obiektów nie zwracano uwagi na jakość robót budowlanych, a wymagania co do izolacyjności termicznej przegród nie były wygórowane. Efektem tego w całej Polsce mamy tysiące wielorodzinnych budynków mieszkalnych wymagających bezzwłocznej termomodernizacji ze względu na występujące liczne defekty w ich zewnętrznej obudowie, którą stanowi w większości przypadków ściana trójwarstwowa.
Ściana trójwarstwowa składa cię z zewnętrznej i wewnętrznej warstwy betonowej o grubości 50÷80 mm oraz z warstwy środkowej, którą jest wełna mineralna lub styropian o grubości 40÷60 [mm]. Tak zbudowana ściana charakteryzuje się wysokim współczynnikiem przenikania ciepła, co bezpośrednio przekłada się na wysokie straty ciepła na drodze przez przenikanie oraz na wysokie rachunki za ogrzewanie.
Również niedokładności w wykonaniu elementów budynków w zakładzie prefabrykacji jak i w ich późniejszym montażu na placu budowy zaowocowało powstaniem wielu mostków termicznych, do których możemy zaliczyć:
– brak ciągłości izolacji termicznej,
– brak izolacji termicznej,
– czy niepoprawne łączenie poszczególnych elementów prefabrykowanych.
Na szczęście właściwe działania zarządcy obiektów budowlanych doprowadziły do podjęcia decyzji przez wspólnoty mieszkaniowe o zaciągnięciu kredytu termomodernizacyjnego, a zaoszczędzone pieniądze na ogrzewaniu posłużą do jego spłaty.
Zdjęcia termowizyjne wykonano w ramach akcji „ZATRZYMAJ CIEPŁO” na prośbę zarządcy obiektów budowlanych.

Tomasz Turkoniak
Inżynier budowlany, współwłaściciel biura projektowego, pasjonat nowoczesnych rozwiązań materiałowych, zwolennik budownictwa energooszczędnego i ekologicznego, bloger, aktywny użytkownik for budowlanych, jego motto w życiu zawodowym to "im więcej wydajesz tym więcej oszczędzasz".

Dodaj komentarz