Narzędzie doskonałe. Kamera termowizyjna.

5 lipca 2012
Tomasz Turkoniak

Zanim przejdę do nowego cyklu artykułów na wstępie będę chciał przedstawić jej główną bohaterkę. A oto ona – kamera termowizyjna. Najprościej byłoby wkleić definicję kamery termowizyjnej, która jest dość skomplikowana już w stosowaniu samego nazewnictwa. Dlatego spróbuje opisać jej działanie własnymi słowami na podstawie zdobytego już doświadczenia.
Każde ciało o temperaturze wyższej niż -273,15 ˚C emituje promieniowanie podczerwone, które z kolei może zostać zarejestrowane przez kamerę termowizyjną. Każda wartość wyemitowanego promieniowania podczerwonego odpowiada odpowiedniej wartości temperatury ciała. Przy użyciu kamery termowizyjnej o rozdzielczości 640 x 480 pikseli dokonujemy pomiaru w 307200 punktach i otrzymujemy dla każdego z tych punków określoną wartość temperatury. Jeżeli dla odczytanego przedziału temperatur przypiszemy paletę barw, tzn. dolna i górna granica palety barw będzie odpowiadać najniższej i najwyższej temperaturze a kolory pośrednie będą odpowiadać kolejnym temperaturom z odczytanego przedziału to otrzymamy zdjęcie termowizyjne. To tak ogólnie..
Kamery termowizyjne są używane w różnych dyscyplinach życia takich jak energetyka, diagnostyka maszyn, elektronika, medycyna, ratownictwo czy budownictwo. Ja w kolejnych częściach zajmę się już tylko budownictwem.
Kamerę termowizyjną w budownictwie można wykorzystać przy wykrywaniu wad izolacji termicznej przegród zewnętrznych budynków oraz wszelkich mostków termicznych i nieszczelności umożliwiających ucieczkę ciepła w wyniku z intensyfikowanej wentylacji, przy ustaleniu lokalizacji rur z ciepłą wodą oraz lokalizacji ewentualnych wycieków i nieszczelności, a także powstałych zawilgoceń w konstrukcji murów oraz stropodachów. Termowizja jest jedną z broni jaką można wykorzystać w walce z nieuczciwą firmą budowlaną.
Poniżej dla przykładu działania kamery termowizyjnej zdjęcia ukazujące grzejnik olejowy i szklankę z kawą.
Kamera termowizyjna Grzejnik olejowy w ujęciu obiektywu kamery termowizyjnej. Szklanka kawy w ujęciu obiektywu kamery termowizyjnej.

Tomasz Turkoniak
Inżynier budowlany, współwłaściciel biura projektowego, pasjonat nowoczesnych rozwiązań materiałowych, zwolennik budownictwa energooszczędnego i ekologicznego, bloger, aktywny użytkownik for budowlanych, jego motto w życiu zawodowym to "im więcej wydajesz tym więcej oszczędzasz".

2 komentarze

Dodaj komentarz